[:de] 

Herr Recep ALTEPE, Oberbürgermeister der Stadt Bursa, sowie Herr Ilyas Bublis, Vorsitzender der GAIA, erklärten bei ihrer Besprechung am 22.02.2013 (cümle anlasilmiyor), dass es das Ziel ihres Projektes „JOIN THE GREEN EVOLUTION“ grüne BURSA sei, durch Begrünung der Dächer in dieser Stadt sowohl die verschwindenden grünen Flächen in der Stadt zu vermehren als auch eine Energieeinsparung zu gewährleisten.

Wenn wir nun kurz über unser Projekt berichten sollten, so bezwecken wir mit unserem Projekt in einem Zeitraum, in der bedingt durch die globale Erwärmung Probleme stark gespürt wurden und werden, im Rahmen der Kampagne Yeşil Bursa ÇATI-PROJESI (deutsch: DACHPROJEKT für eine grüne Bursa) unsere Dächer zu begrünen und dadurch optische Qualität, Natürlichkeit sowie Dämmungsvorteile zu gewährleisten.


Unser Ziel ist es, in der ganzen Türkei „intelligente und lebenswürdige Städte“ zu schaffen. Der UN-Umweltpreis, den wir zuletzt erhalten haben, zeigt, dass wir diese Sache zu unserer eigenen Herzensangelegenheit gemacht haben, und auch dass wir uns dafür stark einsetzen.

Ihr Projekt Grüne Hauptstadt Europas 2014 verfolgen wir von Nahem und denken, dass dieses Projekt einen wichtigen Beitrag zu Ihren diesbezüglichen Arbeiten leisten wird.

Wir sind überzeugt davon, dass dieses Projekt große Vorteile für unsere Stadt Bursa verschaffen wird, die Kandidatin für die Grüne Hauptstadt Europas 2014 ist.

Wir hoffen, das Projekt Golden Evolution in Istanbul in unserer wertvollen Stadt Bursa als Green Evolution und auf eine Weise umzusetzen, die dem Namen der Stadt Bursa gerecht wird.

Dieses Projekt möchten wir mit unserem Yeşil Bursa ÇATI-Projekt (deutsch: DACH-Projekt für eine grüne Bursa) unterstützen, das in Zusammenarbeit zwischen der Technischen Universität Berlin und der GAIA entwickelt worden ist. Wir möchten bei den Menschen diesbezüglich ein Bewusstsein erwecken sowie das DACH-Projekt für eine grüne Bursa beginnend bei den öffentlichen Gebäuden des Gebietes in ganz Bursa ausweiten.

Wir möchten diesbezüglich auch unserer Bevölkerung, den Medien und der Öffentlichkeit die Nutzen und Folgen dieses Projektes erklären und sie diesbezüglich aufklären.


Recep Altepe, Bürgermeister von Bursa

Bei näherer Untersuchung der Projektdetails werden Sie erkennen, dass mit der Strukturierung von möglichst vielen Gebäuden und der Begrünung von möglichst vielen Dächern im Rahmen des GAIA Projektes für eine grüne Bursa die Gefahr einer eventuellen natürlichen Katastrophe auf ein Minimum beschränkt und gleichzeitig ein Beitrag zur Wirtschaft der Stadt geleistet wird.

Auch Herr Erdoğan Bayraktar, Minister für Umwelt und Stadtplanung, gab in seiner Rede auf dem durch den Verein für umweltfreundliche Gebäude veranstalteten zweiten Internationalen Grüne Gebäuden-Gipfel an, dass es sich bei den vorhandenen Gebäuden um unstabile, Energie verschwenderische Gebäuden handle. Insbesondere handle es sich bei solchen Wohnungen, also bei 6,5 Millionen Einheiten an Wohnungen, um solche, die in einem Gebiet der Türkei liegen, die der Gefahr von natürlichen Katastrophen ausgesetzt sei. Hierzu erklärte er: „Bei der städtischen Umgestaltung, die wir im Rahmen der Umwandlung der Gebäuden, die der Gefahr einer Katastrophe ausgesetzt sind, realisieren, planen wir innerhalb von 20 Jahren 90 %, 100 % unserer Gebäuden in Energie sparende Gebäuden umzuwandeln.

Die Unterstützung, die Sie diesem Projekt geben, für das wir hoffen, dass es unter Herrn Recep ALTEPE, Oberbürgermeister der Stadt Bursa, ins Leben gerufen wird, ist nicht nur für uns, sondern allgemein für die Entwicklung eines gesellschaftlichen Bewusstseins wichtig.

Das Projekt Grüne Istanbul der GAIA ist ein Projekt, das von der Organisation für biologische Vielfalt, UN-Word Decade 2012 einen öffentlichen Preis erhalten hat.

Lassen auch Sie sich inspirieren und Teil der Grünen Epoche werden.

DENN DIE ZUKUNFT DER TÜRKEI IST GLÄNZEND WIE GOLD.

Plakat

[:en] 

Our Yeşil Bursa “JOIN THE GREEN REVOLUTION” Project aims at increasing green areas within the metropolitan by covering roofs in the province and achieving energy savings according to the talks between Mr. Recep ALTEPE, Metropolitan Mayor of Bursa, says and GAIA President Ilyas Bublis.

Briefly, our project will ensure that Istanbul and its districts take advantage of visual quality, natural image and insulation benefits by means of green roofs within the scope of Yeşil Bursa ROOF PROJECT in this period when problems resulting from global warming are faced and continue to be faced heavily.


Our target is to create “smart and liveable cities” throughout Turkey. Environment Award, our latest award from the United Nations, is the proof of our efforts and sincere enthusiasm about this issue. We closely follow your European Green Capital 2014 Project and believe that this project will contribute to these works. We hope to realize Golden evolution in Istanbul Project in our valuable Bursa province as Green evolution, which will reflect the image of Bursa.

We want to support this project with our Yeşil Bursa ROOF Project that we prepared in cooperation with Berlin Technical University – GAIA. We want to increase awareness of people and start from public buildings and spread Yeşil Bursa ROOF Project throughout Bursa. We want to share the benefits and results with our people, press and public and inform them. When the details of the project are reviewed, possible natural disasters will be overcome with minimum risks by structuring as many buildings as possible and creating green zones on the roofs in GAIA Yeşil Bursa Project and will make economic contributions to the city.


Recep Altepe, Bürgermeister von Bursa

Erdogan Bayraktar, Minister for Environment and Urban Planning, mentioned that existing buildings are weak, unhealthy and waste energy in the Second International Green Buildings Summit of Turkish Green Building Council and said “Especially 6.5 million residences are mainly located on high-risk areas in Turkey and we plan to make 90-100% of our buildings as energy-saving buildings within twenty years in the scope of urban transformation of High-Risk Buildings.”

The support that you will provide to this project that we hope to realize under the auspices of Mr. Recep ALTEPE, Metropolitan Mayor of Bursa, is crucial not only for us but also for increasing awareness of the public. We sincerely believe that your support will make a difference throughout Bursa and Turkey.

GAIA, Yeşil Istanbul Project is a project awarded by the United Nations World Decade 2012 Biological Diversity Organization.

Be inspired and become a part of Green Age!

BECAUSE THE FUTURE OF TURKEY IS BRIGHT AS GOLD.

Plakat

[:tr] 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep ALTEPE ve GAIA Başkanı Ilyas Bublis 22.02.2013 görüsmesinde Yeşil Bursa “JOIN THE GREEN REVOLUTION” projemizi şehirdeki çatıların yeşillendirilmesiyle hem şehir içinde yok olan yeşil alanları arttırmayı hem de enerji tasarrufunu sağlamayı hedeflemektedir.

Kısaca projemizden söz etmek gerekirse, küresel ısınmanın yol açtığı sorunların yoğun bir şekilde yaşandığı ve yaşanmaya devam edeceği bu dönemde ,Istanbul ve beldelerinde Yeşil Bursa ÇATI PROJESİ kampanyası dahilinde çatılarımızın yeşil olması sonucu görsellik,doğal,izolasyon faydaları sağlanacaktır.


Bizim amacımız Türkiye genelinde “akıllı ve yaşanabilir kentler” yaratmaktır. En son aldığımız United Nations Çevre ödülü bizim bu konuya gönül verdiğimizi ve çabalarımızı göstermektedir

Sizin 2014 AB Yeşil Başkenti projelerinizi yakından takip ediyor ve bu projenin bu çalışmalarınıza olumlu katkılar getireceğini düşünüyoruz.

2014 AB Yeşil Başkenti Adayı Bursa şehrimize bu zorlu yarışta büyük avantaj saglayacağına inanıyoruz.

Golden evolution in İstanbul Projesini değerli Bursa ilimizde Bursa’nın adına yakışır şekilde Green evolution olarak gerçekleştirmeyi umut ediyoruz.

Bu projeye Berlin Teknik Üniversitesi-GAIA işbirliği ile hazırladığımız Yeşil Bursa ÇATI Projemiz ile destek olmak istiyoruz. İnsanları bilinçlendirmek ve bölgenin Yeşil Bursa ÇATI projesini Kamu binalarından baslayip bütün Bursaya yaymak istiyoruz.

Bununla ilgili halkımıza,basına,kamuya faydalarını sonuçlarını anlatmak ve onları bilgilendirmek istiyoruz.


Recep Altepe, Bürgermeister von Bursa

Proje detaylarını gözden geçirdiğinizde, GAIA Yeşil Bursa Projesinde, olabildiğince fazla binanın yapılanıdırılması ve çatılarının yeşillendirmesiyle olası doğal afet riskler minimum şekilde atlatılacak ve aynı zamanda şehir ekonomisine de katkı sağlayacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdogan Bayraktar da Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin ikinci Uluslar arası Yeşil Binalar Zirvesinde yaptığı konuşmada mevcut binaların dayanıksız, sağlıksız, enerjiyi savuran binalar olduğunu belirtmiş, ve Özellikle bu konutlar 6,5 milyon birim konut Türkiye’nin büyük ölçüde üzerine oturduğu ve ”Afet Riski Altındaki Binaların Dönüştürülmesi kapsamında yaptığımız kentsel dönüşümde, 20 yıl içerisinde binalarımızın yüzde 90’ını, yüzde 100’ünü enerji tasarruflu bina haline getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Sizlerin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep ALTEPE himayesinde hayata geçeceğini umduğumuz bu projeye vereceğiniz desteğin önemi sadece bizler için değil, genel bir toplumsal bilincin oluşması için de çok önemlidir. Vermiş olduğunuz desteğin tüm Bursa ve Türkiye capında fark yaratacağına olan inancımız sonsuz.

GAIA, Yeşil İstanbul Projesi, Birleşmiş Milletler World Decade 2012 Biyolojik Çeşitlilik Organizasyonu tarafından resmi olarak ödüllendirilmiş bir projedir.

Sizde esinlenin ve Yeşil Çağın bir parçası olun.

ÇÜNKÜ TÜRKIYE`NİN GELECEĞİ ALTIN GİBİ PARLAK.

Plakat

[:]