“Kyoto Protokolü 1997 yılında 3. İklim Çerçeve Konvansiyonu Devletleri Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Bu protokolle endüstri devletleri, en önemli sera gazlarının ortak emisyonlarını 2008 – 2012 yılları arasında 1990 yılının emisyon seviyesinin en az %5 altına düşürmeyi taahhüt etmektedirler. Bu esnada tüm devletler farklı emisyon düşürücü taahhütleri kabul etmişlerdir. Protokolün kesin şekli, Bonn’da yapılacak 6. Konvansiyon Devletleri Konferansında görüşülecektir. Protokolün yürürlüğe girebilmesi için en az 55 devlet tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu devletlerin 1990 tarihli anlaşmada Ek I altında belirtilen ülkelerin CO2 emisyonlarının en az %55’ini bir araya getirmek zorundadırlar. Bugüne kadar 33 ülke onay vermiştir. Ek I altında belirtilen ülkelerden birincisi (ve bir tek) Romanya protokole imzasını atmıştır. AB’nin hedefi, Kyoto Protokolünün 2002 yılında onaylanmasıdır.

Sera Gazları
Dünya yüzeyinden ısının tekrar uzaya gönderilmesini engelleyen atmosfer gazlarıdır. Atmosferdeki doğal sera gazı konsantrasyonu gezegenimizde buz gibi uzay soğuğu yerine ortalama 15°C sıcaklığın var olmasını sağlamaktadır. İnsan faaliyetlerinden dolayı ek sera gazlarının salınması, iklimi gittikçe ısıtmaktadır ve bir iklim değişikliği yaratmaktadır. Bu iklim değişikliği ağır sonuçları beraberinde getirmektedir (örneğin deniz seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının kayması, fırtınaların artması, vs.). Kyoto Protokolü bu nedenle en önemli sera gazları kabul edilen Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Dinitrojenoksit (N20), kısmen halojen Flüorhidrokarbür (H-FKW, İngilizce: HFC), perflüor Hidrokarbür (FKW, İngilizce: PFC) ve Kükürtheksaflüorit (SF6) için emisyon indirimleri öngörmektedir.

Çukurluklar
Atmosferden karbon çeken bir ekolojik sistem, çukurluk olarak adlandırılır (örneğin bir ağaç, büyüme aşamasında atmosferden karbon çeker). İnsan faaliyetlerinin çukurlukların iklim koruma tedbirleri olarak genişletmelerinin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği Bonn Konferansının ana gündem maddelerinden biri olacaktır

(Kaynak: europa.eu.int)