GAIA, insanlara ağaçların gerek ekolojik dengeler, gerekse insanların kendilerini iyi hissetmeleri için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmayı ve insanlar arasında bu bilinci yaygınlaştırmayı hedef edinmiş bir çevre projesidir. Fırtınalar, orman yangınları veya zararlı böceklerden dolayı ağaçların tahrip edildiği yerlerde ağaçların korunması için çalışıyoruz. Bu amaçla kendi imkanlarımızla yeni ağaçlar dikiyoruz ve kamuoyu üzerinde etkili olabilecek faaliyetlerde bulunarak, diğer insanları da yeşil alanların muhafazası için harekete geçmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Ünlü ağaç sponsorları üzerinden gerçekleştirilen ağaçlandırmalarla konunun medyada da yer almasını sağlıyoruz. Berlin’de yaprak toplama kampanyası gibi kampanyalar gerçekleştirerek, yetkili makamlarla işbirliği içerisinde yeni bir vatandaşlık bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Çevre koruma, herkesi ilgilendiren bir konu olduğu gibi, herkesin küçük de olsa bir şeyler yapabileceği bir konudur. Sadece tek taraflı olarak endüstriyi suçlamak veya tüm sorumluluğu devlete atmak çare değildir. Gerek işletmeler, gerekse vatandaşlar, bireysel faaliyetlerin görünür başarılara giden en hızlı yol olduğunu anlamak zorundadırlar.

GAIA’nın anlamı nedir?

GAIA, Eski Yunanca’da dünya için kullanılan bir kelimedir. Efsanelere göre Yaratılış sırasında kaostan yaratılıp, tüm tanrıların annesi olarak Yaratmanın, Gebeliğin, Vermenin ve Almanın simgesi haline gelmiştir. GAIA, yaşam döngüsünün teminatı olarak, insanlara doğa üzerinde tasarrufta bulma hakkını veren yaşam hakkının temelini oluşturur. İnsanlar bugün dünyayı sadece bir kaynak, maddi ihtiyalarımızı karşılayabileceğimiz bir nevi yedek parça deposu olarak görmeye meyillidirler. Toprağı ve bitkilerin sömürülmesi ile çevre kirliliği ve şehirleşme, Dünyanın bir ekoloji sistemi olarak ciddi bir tehlike altına girmesine neden olmuştur. „Tüm canlılar aynı suda yüzdükleri ve aynı atmosferde var oldukları için aslında gezegenimizin tüm canlıları ortak yaşam birliğinin birer parçasıdır.“

GAIA’nın arkasında kimler var?

GAIA, 2002 yılının Mayıs ayında İlyas Bublis’in etrafında toplanan küçük bir ekip tarafından kurulmuştur. O da yıllarca tıpkı diğer insanlar gibi, televizyonda doğa felaketleri veye orman ölümleri hakkında haberleri izlediğinde, „bir şeyler yapmak zorundayız“ hissine kapılmıştır. GAIA’yı hayata geçirerek, bu hissi nihayet faaliyete dönüştürmeye çalışmaktadır; onun için hayatın anlamı sadece almak değil, vermektir. İnsanları coşturma yeteneğini bu yüzden diğer insanları çevre için daha fazla şeyler yapmaya teşvik etmek için kullanmaktadır.