Ağaçlar ve çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu yüzden okulları doğaya uygun ve ekolojik tasarlamak çok önemlidir. Okul bahçeleri çocuklar için günlük barınma, dinlenme ve hareket ihtiyaçlarını karşıladıkları alanlardır ama aynı zamanda keşfetme ve araştırma alanlarıdır. Bu nedenle okul bahçelerinin çocukların ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimleri açısından önemi büyüktür. Bütünsel bir sürdürülebilirlik çerçevesinde „GAIA yaşam için yeşil okullar“ olarak okulları ekolojik kriterlere uygun olarak tasarlamak istiyoruz. Böylece öğretme ve öğrenme kültürünü desteklemeyi ve gerçek bir doğa bilinci yaratmayı planlıyoruz. Ekolojik okullar çocukların bütünsel yaşam algılarını geliştirecek ve ilişki zincirini tanımalarında onları destekleyecektir –ağaçlar olmadan insanlar da yaşayamaz algısı-. Bu, hassasiyetlerini güçlendirecek, global ilişkilendirmelerini arttıracak ve dünyaya olan ilgilerini uyandıracaktır. Ekolojik okullarda büyüyen çocuklar doğaya karşı saygılı bir kişilik kazanacak, sosyal becerileri gelişecek ve dünyanın bizi besleyen bir kaynak olduğunun bilincine varacaklardır ve bütün bunlar eğitim ve öğretime entegre edilmiş bir şekilde gerçekleşecektir. Ağaçlar hayattır gelin okullarımızı canlı kılalım ve hayatla dolduralım.

 

Ekolojik Tasarlanmış Okullar

„GAIA Yaşam İçin Yeşil Okullar“ projesi kapsamında okullar ekolojik kriterler göz önüne alınarak yeniden tasarlanacaklar. Önemli olan öğrencilerin bu projeye dahil edilmeleridir. Bu öğrencilerin projede söz sahibi olmaları, çevre ve doğa bilincine dair sorumluluk almalarıyla sağlanacaktır. Topluca yapılan projede öğrencilerin sosyal çevreleri genişleyecektir ve aynı zamanda dinlenme alanları sağlanacaktır. „GAIA Yaşam İçin Yeşil Okullar“ okullara bir canlılık getirecek ve huzurlu bir atmosfer yaratacaktır. İyi tasarlanmış okul bahçeleri öğrencilerin öğrenme azmini ve kendi kişisel gelişimlerini sağlayacak eylemlere ilgilerini arttıracaktır.

 

Ekolojik Değişim Projesinin Hayata Geçirilmesi:

1.) Okulun ve yeşil alanlarının mimari bir planı çıkartılacak

2.) Proje okul yönetimine aktarılacak ve bir toplantıyla öğrencilere tanıtılacak, böylecek öğrenciler en başından projeye dahil edilecekler

3.) Daha sonra projenin takvimi belirlenecek bunun için öğretmenlerle hangi sınıf öğrencilerinin hangi işleri yapabilecekleri konusunda bir mutabakat sağlanacaktır

4.) Ekolojik okullar projesi kapsamında takip eden kilometre taşları belirlenecek:

Tesisin Bütünsel Olarak Yeşillendirilmesi ve Ağaçlandırılması

Teras katında çocuklar için tasarlanmış dahili oturma olanları öngörülmektedir. Bu alanlar toplu yemekler, tanışmaklar ve seminerler içindir.

Domatez, marul ve salatalık yetiştiriciliği için sera öngörülmektedir.

Okul bahçe duvarları boyanarak bahçe mimarisiyle uyumlu hale getirilmesi öngörülmektedir

1.) Ekolojik okulların hayata geçilirmesi aşamasında öğrenciler ağaçlandırma etkinliğine dahil edilecekler. Bu etkinliklerde öğrenciler İlyas Bublis Bey’in üstleneceği work-shoplara katılma imkanı bularak çevre eğitimi konusunda bilgi edinebilecekler. Bu etkinliklerde yerel medya grupları katılacak ve haber fotoğrafları çekilecektir. Bunu yanı sıra çevre konulu bilgi yarışması düzenlenerek oyunsal bir havada çocukların çevre konuları ilgili bilinçleri ve daarcıkları güçlendirilecektir. Medyanın konuyla yakından ilgili olmasının aynı zamanda öğrenciler üzerindeki bir başka olumlu etkiside, okullarının bu etkinlikle öncü bir çalışma içinde olduklarını kavramaları olacaktır. Burada kazanılan birikimlerle çocuklar öğretmenleri, aileleri, arkadaşları ve komşuları ile doğanın korunması konsunda görüş alış verişini sağlayacak terminoloji sağlanmış olacaktır.

2.) Okul bitimiyle birlikte bir şenlik düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu kapanış şenliğine bütün öğrenciler, öğretmenler, veliler, arkadaş çevresi ve akrabalarının yanı sıra Sayın Vali XY, Milli Eğitim Müdürü XY ve Sayın Belediye Başkanı XY’nun katılımı da sağlanacaktır. Çok sayıda medya organının katılımı ile konunun farklı kanallara kamu oyuna duyrulacaktır. Çocuklar work-shoptan esinlenerek ortaya çıkan bitirme ödevlerini, bu şenlik sırasında dile getirebilecek. Bitirme ödevleri şiir, şarkı, denemeler, hikayeler şeklinde olabilirler. Sanatçı ruha sahip öğrencilerin eserleri okul koridorunda yerini alarak okulun bir bütün olarak onların mekanları olduğu hissini pekiştirecektir. Bunun yanı sıra okulun önceki ve sonraki halini bir fotoğraf sergisiyle ele alınması öngörülmektedir. Bu sayede okulun önceki ve sonraki hali arasındaki fark vurgulanmış olacaktır.

3.) Okulların ekolajik kriterlere göre yenilenmesi aynı zamanda bütünsel bir öğrenim konsepti içermektedir, öyleki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları sonrasında da bunların bakımları ve korunmaları konusunda çocukların uzun süreli sorunluluk duygusunu öğrenmeleri sağlanacaktır. İlyas Bublis’in üstlendiği bu work shoplar sayesinde öğretmenler ve öğrenciler arasında yeşillendirme projesinin gelecekteki sürdürülebilirlikleri sağlamak konusunda görev ve sorumluluk üstlenmeleri sağlanmış olacaktır. Öğretmenlerin müfredatlarına kuruluştaki yeşil alanların bakımı ve korunması konuları ilave edilerek sürdürülebilirlik garanti altına alınmış olacaktır. Çocukların doğayla olan ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak projenin öncelikli amaçları arasındadır. Her bir sınıf temizlik, hasat, zararlıların bertaraf edilmesi ve sulama gibi müdürlükler olarak adlandırılacaktır. El ve ayaklarla bitki ve ağaçlara dokunarak, toprak anayla ilişki güçlendilecek ve doğa ile iç içe yaşayış vurgulanacaktır.

 

Gelecek Vizyonu

Bu sadece bir başlangıç! XY okulunun dahada ekolojik hale getirilmesi için daha çok şeyler yapılabilir. Okul binasının cephesi ve iç mekanlar zaman içinde bahçe mimarine uygun olarak yeniden tasarlanabilir, bu sayede okulun içi ve dışı çekicilik kazanarak öğretmen ve öğrencilere daha verimli çalışmalarının ve öğrenmelerinin yolu açılacaktır. Çatılar yeşillendirilebilir ve güneş enerjisi panelleri getirilerek okulun enerji ihtiyacı bu sayede karşılanarak bu öncü çalışmanın bütünsel bir gelişmişlik örnegi göstermesi sağlanabilir.

Manolya Hotel & Apart
lyas Bublis
Manolya sok . No 9 Siteler Mugla Marmaris, Türkei

Tel : 0090 – 537 – 7458777 l Fax : 0090 – 252 – 417 40 14