Biyoçeşitlilik risk altında! Harekete Geç

Gezegenimizdeki biyoçeşitliliğin mevcut durumu endişe vericidir. Gaia United gGmbH, kritik bir dönüm noktasında olduğumuz için herkesi tüketim davranışlarını acilen yeniden düşünmeye çağırıyor. Hükümetler, biyolojik çeşitlilik kaybının ana nedenlerini ele almakta başarısız oldukları gerçeğini kabul etmelidir. Tarım ve ormancılık yoluyla habitat tahribatı, aşırı yoğun arazi kullanımı, aşırı avlanma, kirlilik, istilacı türler ve Dünya’nın aşırı ısınması son yıllarda daha da kötüleşmiştir.

Küresel tarımın genellikle biyoçeşitlilik, iklim, yeraltı suları ve toprak verimliliği pahasına – geleceğinin bağlı olduğu faktörler – faaliyet göstermesi özellikle haklıdır. Doğaya zarar veren sübvansiyonlar süregelen bir skandaldır. Alternatiflerin var olduğu uzun zamandır bilinmesine rağmen, vergi paraları biyoçeşitliliğin yok edilmesine akmaktadır. Bunun üzücü bir örneği AB’nin tarım politikasıdır. Dünya genelinde, biyoçeşitliliğe zarar veren tarımsal sübvansiyonlara yılda yaklaşık 100 milyar dolar yatırılmaktadır. Buna ek olarak, iklimin aşırı ısınması ve biyoçeşitlilik için büyük bir tehdit oluşturmalarına rağmen fosil yakıtlar yılda yaklaşık 500 milyar dolar sübvanse edilmektedir.

Bu feci gelişmeyi tersine çevirmek için hepimizin sorumluluk almasının ve harekete geçmesinin tam zamanıdır. Gaia United gGmbH ağaç sponsorlukları ve doğanın korunmasına aktif katılım çağrısında bulunmaktadır. Her birey, çok geç olmadan dünyamızı ve onun değerli biyolojik çeşitliliğini korumak için katkıda bulunabilir.

Çözüm

Biyoçeşitliliğin acil sorunlarını ele almak için somut çözümlere ihtiyaç vardır:

Sürdürülebilir tarım: Hükümetler, çiftçilerin biyoçeşitliliği koruyan ve toprağı verimli tutan sürdürülebilir uygulamaları benimsemeleri için teşvikler yaratmalıdır.

Balıkçılık düzenlemeleri: Aşırı avlanmayı önlemek ve deniz ekosistemlerini korumak için balıkçılığa yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilmesi gerekmektedir.

Çevre koruma yasaları: Kirliliği engellemek ve istilacı türlerle mücadele etmek için daha güçlü çevre koruma yasalarına ve yönetmeliklerine ihtiyaç vardır.

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi: Fosil yakıt sübvansiyonları yenilenebilir enerjiyi teşvik etmek ve dünyanın aşırı ısınmasıyla mücadele etmek için yeniden yönlendirilmelidir.

Zararlı sübvansiyonların azaltılması: Hükümetler zararlı sübvansiyonları kaldırmalı ve bunun yerine çevre dostu alternatiflere yatırım yapmalıdır.

Farkındalığın artırılması: Gaia United gibi kuruluşlar sorunun aciliyeti konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye devam etmeli ve insanları tüketim alışkanlıklarını yeniden düşünmeye teşvik etmelidir.

Ağaç sponsorlukları: Ağaçlara sponsor olmak, ormanların yeniden ağaçlandırılmasını ve korunmasını desteklemenin somut bir yoludur; bu da biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmalıdır.

Uluslararası işbirliği: Sınır aşan çevresel etkilerin ele alınması için uluslararası işbirliği çok önemlidir. Hükümetler çözüm bulmak için birlikte çalışmalıdır.

Gezegenimizi ve biyolojik çeşitliliğini korumak için çalışmak hepimizin görevidir. Birlikte olumlu bir değişim yaratabilir ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir gelecek sağlayabiliriz.